Vítejte na stránkách společnosti WENDI spol. s r.o.
 Další články
    
Soustavy CZT
    
    
    
    
 
WENDI spol. s r.o.
Průmyslová 572
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: +420 385 731 601
mobil: +420 602 435 365
email: info@wendi.cz
www: http://www.wendi.cz

Vážený zákazníku,

 

Jiří Eisenvort

jednatel společnosti

 

dostává se k Vám obchodně-technická dokumentace, ze které se v základních údajích dozvíte kdo naše firma je, co naše firma dovede a jaké Vám může nabídnout služby.

 

Vznik naší firmy koncem roku 1990 byl motivován tehdejší nedobrou situací v zásobování teplem bytových i nebytových objektů, zejména očekávaným růstem jeho ceny - předmětem zájmu se tedy staly soustavy centrálního zásobování teplem.

 

Stávající stav soustav pro centrální zásobování teplem však nebudí u odběratelů důvěru. Především jde o značné tepelné ztráty vnějších rozvodů, častou poruchovost, a nízkou účinnost regulačního zařízení způsobující přetápění většiny objektů.

Pokud chtěla naše firma prosadit používání soustav pro centrální zásobování teplem i na nově vznikajícím trhu, musela nabídnout systémy podle běžné západoevropské úrovně - což znamenalo v prvé řadě vytvoření vlastního "KNOW-HOW".

Protože vytvoření firemní "KNOW-HOW" je vždy otázkou dlouhodobou, musela naše firma navázat na zkušenosti pracovníků, kteří se zabývají centrálním zásobováním teplem jednotlivých objektů již od roku 1960 - tedy od doby, kdy začaly vznikat rozsáhlejší sídlištní celky.

Druhým atributem, který umožnil vytvoření "KNOW-HOW" v tak krátké době, byla dokonalá znalost západoevropských systémů centrálního zásobování teplem (zejména systémů používaných v Dánsku), a přehled rozsáhlého západoevropského trhu tepelné techniky.

 

Po své dlouholeté činnosti, Vám může naše firma nabídnout kompletní zajištění výstavby (nebo rekonstrukce) soustavy centrálního zásobování tepla (včetně zdroje), která plně odpovídá současnému evropskému standardu.

 

Součástí dodávky je vždy i veškerá poradenská a konzultační činnost, zpracování realizační dokumentace, veškeré provozní předpisy (manuály) a sestavení provozního software řídících systémů. Veškerá konzultační a poradenská činnost je zdarma. Pokud zákazník požaduje dokumentaci ke stavebnímu povolení, zajistí mu naše firma i tuto službu.

 

                Zdrojů pro financování CZT  současné době ubývá, proto se též orientujeme na dodávku zařízení pro klasické formy vytápění. Zejména se specializujeme na dodávky kotelen pro spalování dřevních odpadů a  technologií pro sušení dřeva. V naší nabídce nejdete i netradiční zdroje vytápění , jako jsou solární systémy nebo tepelná čerpadla různých forem, dle požadavku investora.

 

Úzkou specializací naší firmy jsou dodávky trubek pro bezkanálové rozvody včetně montáže a lepení jejich vrchních plášťů.

 

 

                Věřím,  že výše uvedený výčet  nabízených produktů Vás uspokojivě informoval o naší práci a těším se na spolupráci s Vámi

 

 

                                                                                                   Jiří  Eisenvort

                                                                                                   jednatel firmy


© 2003 - 2019 WENDI spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                     code by COLORDESIGN