Vítejte na stránkách společnosti WENDI spol. s r.o.
 Další články
    
    
    
    
    
D. Vnější distribuční síť - nejdůležitější součást CZT
 
WENDI spol. s r.o.
Průmyslová 572
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: +420 385 731 601
mobil: +420 602 435 365
email: info@wendi.cz
www: http://www.wendi.cz
VNĚJŠÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁST CZT

 

I. Základní údaje.

 

Více jak třicetileté zkušenosti z provozováním soustav centrálního zásobování teplem jasně dokázaly, že největším zdrojem tepelných ztrát jsou právě vnější rozvody. Stávající způsob ukládání potrubí a zejména jeho tepelné izolace, vykazuje prokazatelně tepelné ztráty ve výši 20 až 30 %. Velmi problematická je i vlastní životnost zařízení.

Jedinou možností jak tuto nežádoucí situaci řešit, je kompletní změna technologie ukládání potrubí a jeho tepelné izolace.

Technologii, která zaručí velmi nízké tepelné ztráty (max. 1 %) a garantuje vysokou životnost (více jak 30 let), je technologie předizolovaného potrubí, k jehož ukládání pod terén není potřeba ochranného kanálového tělesa.

Protože naší firmě byla tato technologie dokonale známa, rozhodla se jednoznačně o jejím využití i ve své činnosti.

 

Principem předizolovaného potrubí je trubka v trubce. Potru­bí pro dopravu media, je osově (centricky) uložené do druhého potrubí, která zajišťuje jeho dokonalou vnější ochranu. Požadova­ný vzniklý prostor mezi vnitřní (mediální) a vnější (ochranu) trubkou, je pak vyplněn velmi účinnou tepelnou izolací.

Použití plastových trubek jako vnějšího pláště a vyřešení jejich vzájemného spojování, jako spojení absolutně vodotěsného, umožnilo ukládání předizolovaného potrubí přímo na dno výkopu. Tato technologie ukládání potrubí, která vyloučila použití problémových železobetonových kanálů, se nazývá technologií bezkanálového ukládání trub.

 

 

Provádění vnějších rozvodů je hlavní dodavatelskou činností naší firmy. První stavba byla realizována již v roce 1991 a k dnešnímu dni je v provozu více jak 50 km tepelných sítí, což je více jak 30 km potrubí.

V současné době může naše firma realizovat vnější rozvody pro následně uvedená media :

 

-

topnou vodou

do 110°C - PN 16

-

teplou užitkovou vodu

do 65°C - PN 10

-

horkou vodu

do 130°C - PN 16

-

horkou vodu

150°C - PN 25

-

horkou vodu

300°C - PN 40

-

středotlakou páru

do 300°C - PN 40

 

 

II. Technicko-technologické údaje.

 

Firma využívá znalostí pracovníků, kteří se bezkanálovou technologií zabývají již od roku 1968, což zaručuje vysoký technický přehled.

Pro zajištění hlavního kriteria vnější tepelné síť, kterým je dodržení kvality díla, od kvality díla je odvozena jak nízká tepelná ztrátovost, tak vysoká životnost, si naše firma vyznačila následné zásady :

 

Orientace pouze na jednoho výrobce předizolovaného potrubí.

 

Na podkladě velmi pečlivého průzkumu západoevropského trhu, si naše firma vybrala rakouskou firmu ISOPLUS GmbH Hohenberg a to z následných důvodů :

-          firma je výrobcem pouze předizolovaného potrubí

-          její výrobní program postihuje všechna používaná teplonosná media (teplou vodu, horkou vodu, teplou užitkovou vodu a páru)

-          těsnící materiál používá výhradně od fy. RAYCHEM, což je světo­vý výrobce samosmršťujících vícevrstvých materiálů.

 

 

Převzetí  technických zásad

 

Běžná tuzemská praxe Vychází z poměrně nízké čerpací práce, než je běžný evropský standard. Následkem toho jsou používány větší dimenze mediálního potrubí, což má následný dopad na výši investičních nákladů. Pro řešení vzniklé tepelné dilatace není v tuzemské praxi známo termické předpínání celé trasy a tak je používáno velkého množství kompenzací, což opět značně zvyšuje investiční náklady.

Převzetím evropských zvyklostí v navrhování tepelných sítí, umožnilo naší firmě nejen realizaci klasické plošné teplofikace, ale i významně pomohlo k dosažení velmi přijatelné výše investičních nákladů.

 

Kvalita díla

 

Jak již bylo uvedeno, naše firma klade na kvalitu díla mimořádný důraz. Pouze dodržením všech technologických požadavků se může zajistit požadovaná vysoká životnost.

Základním předpokladem bylo dokonalé vyškolení pracovníků provádějících specielní práce. Ty se s prováděním jednotlivých úkonů seznamovali přímo u výrobců.

Pro výkon nejdůležitější technologické operace, uzavírání vnějšího pláště, má naše fy. oprávnění vydané firmou RAYCHEM. Pro získání oprávnění museli pracovníci složit zkoušku a její platnost obnovují každé dva roky.

 

Velkou výhodou bezkanálové technologie je existence kontrolního systému stavu zařízení. Tím lze kdykoliv během provozu zjistit těsnost jak vnitřního, tak vnějšího pláště. Pokud je zjištěna jakákoliv vlhkost, lze velmi přesně určit místo případné poruchy, čímž se urychlí a velmi nákladově zlevní její vlastní . odstranění.

Pro instalaci a následné využívání kontrolního systému má i naše firma vlastní, tříletým provozem již ověřený, způsob aplikace tohoto zařízení.

 

Pro životnost předizolovaného potrubí je důležité i provedení jeho obsypu, hlavně kvalita použitého obsypového materiálu.

 

 

III. Materiálové možnosti a zajištění.

 

Jak bylo uvedeno v základních údajích, zajišťujenaše firma realizaci vnějších tepelných sítí, pro různá média.

Druh média určuje materiál vnitřní (mediální) trubky. Teplota média má pak přímý vliv na volbu druhu tepelné izolace. Prostředí, ve kterém bude předizolovaná trubka uložena a medium, které je předizolovaným potrubím dopravováno, má vliv na vnější (ochrannou) trubku.

 

Naše firma může zajistit mediální trubku z následných materiálů :

-          ocelového vysokofrekvenčně svařovaného černého potrubí

-          ocelového bezešvého černého potrubí

-          ocelového bezešvého pozinkovaného potrubí •

-          měděného potrubí

-          nerezového potrubí

-          polypropylenového potrubí

 

 

IV. Způsob provádění.

 

Naše firma může zajistit dodávku jako hlavní dodavatel komp­letního díla, nebo jako subdodavatel trubní části.

Pro realizaci kompletního díla používáme dva způsoby dodávky nepřímo odvozené od vzdálenosti místa stavby a sídla naší firmy.

Pokud jde o stavbu v blízkosti naší firmy (cca 50 km), zajišťujeme realizaci vlastními pracovníky a stálými subdodavateli.

V případě, že jde o stavbu ve větší vzdálenosti od sídla firmy, snažíme se a to z důvodů nezvyšování investičních nákladů, vybrat subdodavatele z místních (či okolních) drobných firem. Vlastními pracovníky provádíme šéfmontáž a veškeré specielní práce.

Pokud při použití druhé alternativy požaduje zákazník uplatnit jemu známé subdodavatele (zejména pro zemní a dokončovací práce), je jeho požadavek po dohodnutí garancí akceptován.

 

 

V. Referenční stavby.

 

Referenční stavby naleznete v sekci Reference.

 


© 2003 - 2019 WENDI spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                     code by COLORDESIGN